Wat u moet weten over de opzegtermijn bij arbeidsovereenkomst ontbinden!

Een arbeidsovereenkomst kan tijdelijk zijn, projectgebonden of onderdeel van een Centrale Arbeid Overeenkomst voor een bedrijfstak.

Het is echter ook met bestaande CAO afspraken mogelijk een individueel en afwijkend arbeidscontract opzegtermijn-vaststellingsovereenkomstop te stellen, zolang de voorwaarden in die overeenkomst voldoen aan de minimale voorwaarden in de CAO afspraken.

Dit gaat echter niet altijd op voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst

De reden van de beëindiging en de initiatiefnemer van de beëindiging bepalen het verloop van het ontslag. De reden van het ontslag is ook mede bepalend voor het al dan niet recht hebben op een uitkering binnen de WW.

Wanneer het initiatief voor het ontslag uit gaat van de werknemer zal het UWV dit aanzien als een verwijtbaar ontslag en vervallen de rechten op een WW-uitkering. Als de werknemer al een baan heeft om naar toe te ‘verhuizen’ hoeft dat verder geen probleem te zijn. Maar toch is het niet verstandig om alleen op eigen initiatief ontslag te nemen.

Er zijn een aantal redenen voor het nemen van ontslag waarbij de opzegtermijn komt te vervallen.

  • Wanneer de arbeidsomstandigheden bijzonder slecht zijn, en de werkgever niets doet om de situatie te verbeteren.
  • Door problemen op het werk ben je niet meer in staat je werk uit te voeren. Hieronder valt ook het pesten op het werk, of bijvoorbeeld door een werkgever die steeds dreigt met ontslag.
  • Door ziekte of een ongeval op het werk ben je niet meer in staat om de werken.

Om deze bijzondere omstandigheden aan te tonen zou je zo snel mogelijk in overleg moeten treden met het UWV.

En dan moet ik doorwerken tot het einde van de opzegtermijn?

Er is dan ook sprake van omstandigheden die het misschien wel onmogelijk maken door te werken tot het einde van de opzegtermijn.

Overleggen met de werkgever is, als dat mogelijk is, een beter alternatief. Ontslag met wederzijds goedvinden wil zeggen dat je niet noodzakelijkerwijs zelf ontslag neemt. Er wordt een contract opgesteld, een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst, waarin de voorwaarden voor het ontslag komen te staan. De opzegtermijn wordt dan ook weer bespreekbaar.

Dat traject is beslist niet makkelijker, zeker niet als de relatie met je werkgever toch al niet zo geweldig is. Ga er daarom nooit alleen voor staan.
probeer een advocaat aan te nemen die gespecialiseerd is in het arbeidsrecht en zorg er voor dat die advocaat de onderhandelingen voor je doet. Als je namelijk de opzegtermijn niet in de overeenkomst opneemt, bijvoorbeeld, is het mogelijk dat je tot nog twee maanden moet blijven werken

Laat je altijd vertegenwoordigen

Ook wanneer je zelf ontslag neemt, omdat je een nieuwe baan hebt of voor jezelf wilt beginnen is het beter je te laten vertegenwoordigen. Zelfs als de relatie met je werkgever heel goed is, een goed opgestelde vaststellingsovereenkomst kan er voor zorgen dat die relatie ook goed blijft. De opzegtermijn kan dan bijvoorbeeld, in overleg, omgezet worden in niet opgenomen vrije dagen of vakantiedagen.

 

Wilt u meer informatie of advies dan kunt terecht op deze pagina: http://www.vaststellingsovereenkomst.org/opzegtermijnen