Category: Advocaat

Wat u moet weten over de opzegtermijn bij arbeidsovereenkomst ontbinden!

Een arbeidsovereenkomst kan tijdelijk zijn, projectgebonden of onderdeel van een Centrale Arbeid Overeenkomst voor een bedrijfstak.

Het is echter ook met bestaande CAO afspraken mogelijk een individueel en afwijkend arbeidscontract opzegtermijn-vaststellingsovereenkomstop te stellen, zolang de voorwaarden in die overeenkomst voldoen aan de minimale voorwaarden in de CAO afspraken.

Dit gaat echter niet altijd op voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst

De reden van de beëindiging en de initiatiefnemer van de beëindiging bepalen het verloop van het ontslag. De reden van het ontslag is ook mede bepalend voor het al dan niet recht hebben op een uitkering binnen de WW.

Wanneer het initiatief voor het ontslag uit gaat van de werknemer zal het UWV dit aanzien als een verwijtbaar ontslag en vervallen de rechten op een WW-uitkering. Als de werknemer al een baan heeft om naar toe te ‘verhuizen’ hoeft dat verder geen probleem te zijn. Maar toch is het niet verstandig om alleen op eigen initiatief ontslag te nemen.

Er zijn een aantal redenen voor het nemen van ontslag waarbij de opzegtermijn komt te vervallen.

  • Wanneer de arbeidsomstandigheden bijzonder slecht zijn, en de werkgever niets doet om de situatie te verbeteren.
  • Door problemen op het werk ben je niet meer in staat je werk uit te voeren. Hieronder valt ook het pesten op het werk, of bijvoorbeeld door een werkgever die steeds dreigt met ontslag.
  • Door ziekte of een ongeval op het werk ben je niet meer in staat om de werken.

Om deze bijzondere omstandigheden aan te tonen zou je zo snel mogelijk in overleg moeten treden met het UWV.

En dan moet ik doorwerken tot het einde van de opzegtermijn?

Er is dan ook sprake van omstandigheden die het misschien wel onmogelijk maken door te werken tot het einde van de opzegtermijn.

Overleggen met de werkgever is, als dat mogelijk is, een beter alternatief. Ontslag met wederzijds goedvinden wil zeggen dat je niet noodzakelijkerwijs zelf ontslag neemt. Er wordt een contract opgesteld, een vaststellingsovereenkomst of een beëindigingsovereenkomst, waarin de voorwaarden voor het ontslag komen te staan. De opzegtermijn wordt dan ook weer bespreekbaar.

Dat traject is beslist niet makkelijker, zeker niet als de relatie met je werkgever toch al niet zo geweldig is. Ga er daarom nooit alleen voor staan.
probeer een advocaat aan te nemen die gespecialiseerd is in het arbeidsrecht en zorg er voor dat die advocaat de onderhandelingen voor je doet. Als je namelijk de opzegtermijn niet in de overeenkomst opneemt, bijvoorbeeld, is het mogelijk dat je tot nog twee maanden moet blijven werken

Laat je altijd vertegenwoordigen

Ook wanneer je zelf ontslag neemt, omdat je een nieuwe baan hebt of voor jezelf wilt beginnen is het beter je te laten vertegenwoordigen. Zelfs als de relatie met je werkgever heel goed is, een goed opgestelde vaststellingsovereenkomst kan er voor zorgen dat die relatie ook goed blijft. De opzegtermijn kan dan bijvoorbeeld, in overleg, omgezet worden in niet opgenomen vrije dagen of vakantiedagen.

 

Wilt u meer informatie of advies dan kunt terecht op deze pagina: http://www.vaststellingsovereenkomst.org/opzegtermijnen

Het is mogelijk dat het UWV een vaststellingsovereenkomst bedingt, waarom zou dat zijn?

Het UWV is de instantie die verantwoordelijk is voor het uitbetalen van een groot deel van ons sociale vasstellingsovereenkomst-uwvverzekeringspakket. Met name de ziektewet, maar ook en vooral de uitkeringen bij werkloosheid, worden administratief verzorgd door het UWV.

Waarom zou een instantie die dergelijke uitkeringen verzorgd interesse hebben bij een vaststellingsovereenkomst?
Het ontvangen van een uitkering bij werkloosheid is aan bepaalde, soms erg strikte voorwaarden gebonden. Maar in tegenstelling tot het algemene beeld dat vooral werkzoekenden hebben is het niet de bedoeling van het UWV een uitkering te weigeren.

Juist om de overgang van de ene baan naar een andere zo makkelijk mogelijk te maken zal het UWV onder bepaalde voorwaarden een ontslag met wederzijds goedvinden accepteren. Dat wil zeggen dat de uitkering niet in gevaar komt bij een veststellingsovereenkomst. Het UWV heeft daarvoor zelf een voorbeeld-overeenkomst opgesteld.
Daarin komen duidelijk de volgende voorwaarden naar voren, noodzakelijk voor het ontvangen van een uitkering bij werkloosheid:

  • U bent niet verwijtbaar werkloos. Er mag dan geen dringende reden zijn voor uw ontslag, het mag niet op staande voet zijn of afgedwongen via een rechterlijke uitspraak.
  • Het initiatief voor het ontslag komt van de werkgever, u mag geen ontslag nemen.
  • Er is sprake van een duidelijke en wettige opzegtermijn.
  • In geval van ziekte is uw werkgever verplicht tot twee jaar lang het loon door te betalen. U hebt dus twee jaar lang geen recht op een uitkering bij ontslag tijdens ziekte.

Andere afspraken in een vaststellingsovereenkomst

Natuurlijk kunnen er ook in een vaststellingsovereenkomst van het UWV afspraken worden gemaakt die niets met de uitkering te maken hebben. Geheimhouding kan voor een bedrijf heel belangrijk zijn. Het is heel gewoon hier duidelijke afspraken over te maken met werknemers. Ook aan voormalige werknemers kan door een onderdeel van een vaststellingsovereenkomst gevraagd worden bepaalde informatie niet met derden te bespreken, die informatie niet te gebruiken voor eigen gewin of om een concurrerend bedrijf te starten.

Maar ook vragen over het opgespaarde pensioen, vakantiedagen en een afgesloten collectieve ziektekostenverzekering bijvoorbeeld, kunnen in de vaststellingsovereenkomst van het UWV beantwoordt worden.

Waarom een vaststellingsovereenkomst van het UWV, wat is het voordeel voor mij?

Het is altijd verstandig een overeenkomst van welke aard dan ook, te laten nakijken door een ter zake kundige advocaat. Door een bepaald bekend patroon te gebruiken, zoals de vaststellingsovereenkomst van het UWV of van het advocatenkantoor, zal het voor een advocaat makkelijker zijn details uit de overeenkomst te bekijken.
De afspraken over andere zaken dan de voorwaarden voor het ontvangen van een uitkering of de standaard voorwaarden uit de overeenkomst van het advocatenkantoor moeten ook voldoen aan de wet.

De vaststellingsovereenkomst van het UWV maakt een onderscheid tussen de twee delen van de overeenkomst. En dat komt de duidelijkheid ten goede en helpt de advocaat bij zijn zoektocht naar punten die niet in overeenstemming zijn met de wetgeving. Het voordeel voor u is dat zowel het UWV als het advocatenkantoor de formulieren snel zullen herkennen, en in het geval van het UWV, snel zullen erkennen.

Meer informatie & gratis handleiding downloaden?

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Download dan de volledige handleiding vaststellingsovereenkomst hier gratis: http://www.idplein.nl/sites/idplein/files/vaststellingsovereenkomst.pdf